29/1/10

MATRICULA - MATRIKULA


MATRIKULA EPEA ZABALIK
ABIERTO PLAZO DE MATRÍCULA

OTSAILAREN 1tik 12ra
DEL 1 al 12 de FEBRERO


IMPRIMAKIAK ETA INFORMAZIOA ESKOLAKO ZUZENDARITZAN
IMPRESOS E INFORMACIÓN EN DIRECCIÓN DEL CENTRO


MÁS INFORMACIÓN / INFORMAZIO GEHIAGO

Dirección / Helbidea : Gran Via 52

Teléfono: 944954076

Fax: 944951103

Email: 014432aa@hezkuntza.net

15/1/10

CONVOCATORIA CONSEJO ESCOLAR

ESKOLA KONTSEILUAREN BILERA REUNIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR

DATA / FECHA: urtarilaren 19an, asteartea / Martes , 19 de Enero

ORDUA / HORA: 17:00etan / 17 h.

TOKIA / LUGAR: IRAKASLE GELA / SALA DE PROFESORES

Gorago esan bezala datorren egunean Eskola Kontseiluaren bilera egongo da, gaiak hurrengo hauek izango direlarik.
EGUNEKO AZTERGAIAK
1. Ordu banaketaren proposamen berria
2. Ekonomi ekitaldiaren itxiera
3. Bestelakoak


Rreunión del Consejo Escolar que se celebrará en la
fecha arriba indicada, y con el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA
1. Nueva propuesta de distribución horaria
2. Cierre del ejercicio económico
3. Varios


EL EQUIPO DIRECTIVO

12/1/10

MENU 2º TRIMESTRE - 2. HIRUHILABETEKO MENUA

Menús 2º trimestre 2009-2010 TAMAR  - KUETO ESKOLA