17/10/07

INFORMAZIO TOSTENA- BOLETIN DE INFORMACION

boletin información a las familias 07-08
boletin informació...
Hosted by eSnips

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE


LOS ABAJO FIRMANTES, ALUMNOS Y ALUMNAS DE ————

DEL CENTRO —————————-, PARTICIPANTES DEL PRO -

GRAMA AGENDA 21 ESCOLAR, NOS COMPROMETEMOS A:

A) UTILIZAR EL AGUA SIN MALGASTARLA

B) UTILIZAR EL PAPEL CON MODERACIÓN

C) MANTENER EL TXOKO VERDE DEL PASILLO

D) CONTROLAR EL USO ADECUADO DE LOS BAÑOS DEL
PASILLO

E) CONTROLAR EL USO ADECUADO DE LA LUZ Y LA CALE -
FACCIÓN DEL AULA

F) RESPONSABILIZARNOS DEL BUEN AMBIENTE DE TRA -
BAJO DEL AULAFECHA DE INICIO DE ESTE CONTRATOFIRMAS DE LOS ALUMNOS/AS Y PROFESORES/AS Y TU FIRMA, SI QUIERES PARTICIPAR CON NOSOTROS .

HABITAT EGUNA

Eskolako Agenda 21eko lanari berriro ekiten diogu. Aurten ospakizun batekin hasi gara, hain zuzen ere “HABITAT EGUNA”.
Hemendik aurrera urriaren 2an , habitat egunean Eskolako Agenda 21eko eguna ospatuko da. Aurten gure herriko ikastetxe guztiek urriaren 9an ospatzea erabaki dugu

Egin ditugun ekintzen artean hurrengo hauek aipatu nahi ditugu:
CEIDA-k umeentzako bidalitako gutuna irakurri.
“Maizterraren gutuna” power point-a gela guztietan ikusi.
Ikusi ondoren arazoak eta irtenbideak ateratzen saiatu.
Ikasle eta irakasle guztiek “Hitzarmena” sinatu.
Hitzarmenak puntu hauek ditu:
A) Urari erabilera egokia eman
B) Paperari erabilera egokia eman
C) Pasabideetako txoko berdeak mantendu eta
errespetatu
D) Komunetan erabilera egokia mantendu
E) Argia eta berogailuaren erabilpena kontrolatu
F) Gelako lan egiteko giroaz arduratu


Herriko koordinatzaileek erabaki genuen ekintza berezi moduan, lazo berdea ipintzea ( habitat-en ikurra).

Balorapena

Oso balorapen ona eta positiboa egin dugu , ikasle guztiek interes handiarekin parte hartu dutelako.

DIA DEL HABITAT

Retomamos el trabajo de la Agenda 21 Escolar. Este año empezamos con una celebración “EL DIA DEL HÁBITAT”. A partir de ahora el día del hábitat 2 de octubre será el día en que celebraremos el día de la Agenda Escolar 21. Este año todos los centros de nuestro municipio hemos decidido celebrarlo el día 9 de octubre.

Entre las actividades que hemos realizado están las siguientes:
Adornar con trabajos o dibujos de los alumnos los diferentes txokos verdes del centro.

Leer la carta de agradecimiento enviada por CEIDA.
Ver el power point “Carta al inquilino” en las distintas clases.
Comentar lo que hemos visto sacando los problemas que aparecen y buscando soluciones a esos problemas.
Firma del contrato por parte de alumnos y profesores en el que nos comprometemos a :
Utilizar el agua sin malgastarla
Utilizar el papel con moderación
Mantener el txoko verde del pasillo
Controlar el uso adecuado de los baños del pasillo
Controlar el uso adecuado de la luz y la calefacción
Responsabilizarnos del buen ambiente de trabajo del aula


Como acto simbólico y por decisión de todos los coordinadores del municipio nos colocaremos un lazo verde como símbolo del día del hábitat.

Valoración
Todos los alumnos han participado activamente y con mucho interés, por lo cual hacemos una valoración muy positiva.