9/12/11

PATIO INAUGURAZIOA - INAUGURACION DEL PATIOInauguración del nuevo patio  - Abenduaren 2an :
  • Ordua / Hora : 15,10h
  • Inauguratzeko hitzak eta zinta moztu - Discurso de inauguración
  • Arriskugarri taldeko kideek Euskal dantzak egingo dituzte.
  • Euskal dantzak con el Grupo Arriskugarri

  • Musika, guztiok dantzatzeko patioan - Baile
  • Askaria (txorizo pintxoak) - Merienda

    No hay comentarios: