1/9/14

BIZIKIDETZA GLOBALA

Zabalketa elkartea hezkuntza arloari estu lotutako erakunde bat da, eta funtsezko elementutzat du hezkuntza, mundu bidezkoago, solidarioago eta iraunkorrago bat eraikitzeko.
Zabalketa ha estado desde sus orígenes muy vinculada al ámbito educativo y considera la educación como uno de los elementos fundamentales a la hora de construir un mundo más justo, solidario y sostenible.
Bizikidetzak garrantzi berezia du hezkuntzan, eta funtsezkoak dira hura indartzeko balioetan oinarritutako ikaskuntza (elkartasunean, justizian, askatasunean, errespetuan edo kontsumo arduratsuan) nahiz Giza Eskubideen ezagutza eta errespetua. 
El aprendizaje de los valores como la solidaridad, la justicia, la libertad, el respeto, o elconsumo responsable, y el conocimiento y respeto de los Derechos Humanos, son fundamentales para ayudar a crear una convivencia plural y respetuosa, y el entorno educativo es el espacio privilegiado para su fomento.
Material didaktiko honen helburu nagusia, hortaz, ikastetxeetan Bizikidetza Globala sustatzea da, eta informazioa eta lan estrategiak eskaintzea, Lehen Hezkuntzako hirugarren zikloko irakasleei bereziki.
El material que presentamos a continuación Zabaldu Mundura – Convivencia Global, ha sido elaborado con la finalidad de promover la Convivencia Global en los centros educativos, brindando información y estrategias de trabajo a principalmente el equipo docente del tercer ciclo de Educación Primaria.
3 gai lantzen ditu:  ingurumen-bizikidetza, uraren zainketaren bidez batik bat; gizarte-bizikidetza, kulturartekotasunaren bidez; eta bizikidetza ekonomikoa, kontsumo arduratsuaren bitartez.
Trabaja 3 temas:   la convivencia medioambiental, a través principalmente del cuidado del agua; la convivencia social, a través de la interculturalidad; y la convivencia económica fomentando el consumo responsable.

No hay comentarios: